Buổi chụp ảnh thứ hai của Shi Wen Swan tại Nha Trang, Việt Nam ~ Bộ ảnh gồm 47 bộ ảnh trong ba bộ trang phục, một bộ ảnh đặc biệt là loạt ảnh ướt át trong bồn tắm .

Xiuren Vol 29.46
Xiuren Vol 29.45
Xiuren Vol 29.44
Xiuren Vol 29.43
Xiuren Vol 29.42
Xiuren Vol 29.41
Xiuren Vol 29.40
Xiuren Vol 29.39
Xiuren Vol 29.38
Xiuren Vol 29.37
Xiuren Vol 29.36
Xiuren Vol 29.35
Xiuren Vol 29.34
Xiuren Vol 29.33
Xiuren Vol 29.32
Xiuren Vol 29.31
Xiuren Vol 29.30
Xiuren Vol 29.29
Xiuren Vol 29.28
Xiuren Vol 29.27
Xiuren Vol 29.26
Xiuren Vol 29.25
Xiuren Vol 29.24
Xiuren Vol 29.23
Xiuren Vol 29.22
Xiuren Vol 29.21
Xiuren Vol 29.20
Xiuren Vol 29.19
Xiuren Vol 29.18
Xiuren Vol 29.17
Xiuren Vol 29.16
Xiuren Vol 29.15
Xiuren Vol 29.14
Xiuren Vol 29.13
Xiuren Vol 29.12
Xiuren Vol 29.11
Xiuren Vol 29.10
Xiuren Vol 29.9
Xiuren Vol 29.8
Xiuren Vol 29.7
Xiuren Vol 29.6
Xiuren Vol 29.5
Xiuren Vol 29.4
Xiuren Vol 29.3
Xiuren Vol 29.2
Xiuren Vol 29.1

Leave a comment