Bộ ảnh thứ hai của Trà Sữa-Emily ~ Lần này mình mang đến cho các bạn 46 bức ảnh độ nét cao trong bộ ảnh này, hai bộ trang phục và một người mẫu đặc biệt ngọt ngào.

Xiuren Vol 30.46
Xiuren Vol 30.45
Xiuren Vol 30.44
Xiuren Vol 30.43
Xiuren Vol 30.42
Xiuren Vol 30.41
Xiuren Vol 30.40
Xiuren Vol 30.39
Xiuren Vol 30.38
Xiuren Vol 30.37
Xiuren Vol 30.36
Xiuren Vol 30.35
Xiuren Vol 30.34
Xiuren Vol 30.33
Xiuren Vol 30.32
Xiuren Vol 30.31
Xiuren Vol 30.30
Xiuren Vol 30.29
Xiuren Vol 30.28
Xiuren Vol 30.27
Xiuren Vol 30.26
Xiuren Vol 30.25
Xiuren Vol 30.24
Xiuren Vol 30.23
Xiuren Vol 30.22
Xiuren Vol 30.21
Xiuren Vol 30.20
Xiuren Vol 30.19
Xiuren Vol 30.18
Xiuren Vol 30.17
Xiuren Vol 30.16
Xiuren Vol 30.15
Xiuren Vol 30.14
Xiuren Vol 30.13
Xiuren Vol 30.12
Xiuren Vol 30.11
Xiuren Vol 30.10
Xiuren Vol 30.9
Xiuren Vol 30.8
Xiuren Vol 30.7
Xiuren Vol 30.6
Xiuren Vol 30.5
Xiuren Vol 30.4
Xiuren Vol 30.3
Xiuren Vol 30.2
Xiuren Vol 30.1

Leave a comment