Bộ ảnh thứ 4 thực hiện trong chuyến du lịch đảo Bohol của Cheryl đây ~~ Hai bộ trang phục, một bộ chụp ngoài trời, bộ còn lại chụp trong nhà, tổng cộng 48 bức

Xiuren Vol 35.48
Xiuren Vol 35.47
Xiuren Vol 35.46
Xiuren Vol 35.45
Xiuren Vol 35.44
Xiuren Vol 35.43
Xiuren Vol 35.42
Xiuren Vol 35.41
Xiuren Vol 35.40
Xiuren Vol 35.39
Xiuren Vol 35.38
Xiuren Vol 35.37
Xiuren Vol 35.36
Xiuren Vol 35.35
Xiuren Vol 35.34
Xiuren Vol 35.33
Xiuren Vol 35.32
Xiuren Vol 35.31
Xiuren Vol 35.30
Xiuren Vol 35.29
Xiuren Vol 35.28
Xiuren Vol 35.27
Xiuren Vol 35.26
Xiuren Vol 35.25
Xiuren Vol 35.24
Xiuren Vol 35.23
Xiuren Vol 35.22
Xiuren Vol 35.21
Xiuren Vol 35.20
Xiuren Vol 35.19
Xiuren Vol 35.18
Xiuren Vol 35.17
Xiuren Vol 35.16
Xiuren Vol 35.15
Xiuren Vol 35.14
Xiuren Vol 35.13
Xiuren Vol 35.12
Xiuren Vol 35.11
Xiuren Vol 35.10
Xiuren Vol 35.9
Xiuren Vol 35.8
Xiuren Vol 35.7
Xiuren Vol 35.6
Xiuren Vol 35.5
Xiuren Vol 35.4
Xiuren Vol 35.3
Xiuren Vol 35.2
Xiuren Vol 35.1

Leave a comment